Bestuur

Het bestuur van Vereniging Solidair bestaat uit de volgende personen:

 solidair bestuur

van links naar rechts: Kees Brinkman, Eugene Janssen, Biba Schoenmaker en André Jonkers.


Biba Schoenmaker is voorzitter van Solidair. Samen met André Jonkers en Haiko Liefmann heeft ze BroodfondsMakers Cooperatie UA opgericht. Tevens heeft ze een eigen adviesbureau, BYOI, op het gebied van waardengedreven ondernemen en solidaire economie.


André Jonkers is coördinator binnen Solidair. Hij is senior adviseur projectbegeleiding en organisatieontwikkeling bij De Verandering en heeft als sociaal ondernemer veel duurzame burgerinitiatieven van onderop begeleid, zoals het ontwikkelen van eco-wijken en collectief wonen projecten.


Eugene Janssen heeft een eigen tekstbureau, Kartuizer Tekst en Communicatie. Ook is hij bestuurslid van AMF-Algemeen Nut.


Kees Brinkman is venoot van Raamwerk, een bureau dat ondersteuning geeft aan bedrijven en organisaties, op gebied van boekhouding en organisatie advies bij onder meer aankoop van onroerendgoed. Kees is tevens bestuurslid bij AMF-Onroerend Goed.


Het bestuur komt gemiddeld zo'n 2 keer per jaar bij elkaar op de Solidair vergadering. Dan zijn ook alle bestuursleden van de leden van Solidair (SamSam, AMF-OG, AMF-AN & Resonans) uitgenodigd en wordt het beleid van Solidair uitgestippeld.


Op het congres dat minimaal 1 keer in de 4 jaar georganiseerd wordt, staat het beleid voor de komende 4 jaar centraal. Dit beleidsplan wordt aan de leden voorgelegd waarna de leden ermee in kunnen stemmen. Het laatste congres vond november 2012 plaats en in juni 2013 volgende een buitengewoon congres over de toekomst van de organisatie.