Solidair ondertekent Appel van Antwerpen

Met de economische crisis is het gevaar groot dat er weer wordt teruggevallen op de oude gedachten van groei en banen creëren.
Maar zoals iedere econoom weet zijn economische crisissen ook momenten van correctie en bijsturing. De crisis is een teken dat er zaken zijn misgegaan op de markt en binnen de economie. Daarom is doorgaan op dezelfde voet zeker niet aan te raden. Het Appel van Antwerpen roept op tot de omvorming van onze economie in de richting van meer duurzaamheid en solidariteit. Onder andere door: 1 een nieuw samenlevingsberaad met sociale partners, milieu-, vredes-, en ontwikkelsingsorganisatie, 2 door het toetsen en vervangen van bestaande beleidsinstrumenten met nieuwe instrumenten en, 3 gedurfd beleidsinzet waar terughoudendheid wat betreft materiele consumptiegroei gepaard gaat met hernieuwde technologische inzet ten bate van zowel solidariteit als duurzaamheid. Lees de gehele verklaring op http://www.economischegroei.net inclusief de lijst van ondertekenaars.