Haalbaarheidsonderzoek naar pensioenvoorziening

pensioen-

  

 

 

Veel leden van Solidair hebben te kennen gegeven behoefte te hebben aan een dergelijke voorziening  omdat ze  niet uit te voeten te kunnen met bestaande regelingen. Solidair heeft al een eigen arbeidsongeschiktheidsvooriening het ' Broodfonds' ontwikkeld dat inmiddels  enkele  jaren  goed draait.  Er wordt nu onderzocht hoe vanuit solidaire uitgangspunten een pensioensregling in eigen beheer is op te zetten.