Debat 19 juni: Crisis? Ontdek de alternatieven

Solidair organiseert een debat over de economische crisis en welke alternatieven er mogelijk zijn. We gaan hierover in gesprek met twee economen:


Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Esther-Mirjam geeft onder meer lezingen onder de titel: "Mannelijk gedrag veroorzaakte de kredietcrisis"

Lou Keune is verbonden aan de Universiteit van Tilburg, coördinator van het platform Duurzame Solidaire Economie en mede initiatiefnemer van werkgroep Vóór de Verandering.


Nadat er kort een algemene analyse wordt gegeven van de huidige economische crisis gaan we in op welke lessen er te trekken zijn. Hoe kunnen we inzetten op een koers naar een duurzame solidaire economie?


Solidair zal vertellen hoe zij hier invulling aan geeft. Zo is er o.a. een eigen arbeidsongeschiktheidsvoorziening (betaalbaar en ethisch) ontwikkeld en worden er microkredieten verstrekt. Door samenwerking aan te gaan blijkt dat je als burger of bedrijf tot veel in staat bent en bij kunt dragen aan verbetering van je eigen leven en dat van anderen.


Er is ruimte voor het stellen van vragen en discussie.
Welkom vanaf: 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Cultureel café Kopi Susu, J.P. Coenstraat 69 in Utrecht