Conferentie Fair & Green Deal Wie biedt?

21 januari
con fair 2010 tilburg


Na de grote conferenties in 2008 en 2009 die resp. resulteerden in de Verklaring van Tilburg en het Appel van Antwerpen organiseert het Platform Duurzame en Solidaire Economie haar derde conferentie op 21 januari 2010 aan de universiteit van Tilburg.

Solidair zal een workshop verzorgen tijdens deze conferentie.

Krachten mobiliseren voor een duurzame en solidaire economie

aanmelden voor de conferentie kan hier

Het Platform Duurzame Solidaire Economie draagt tijdens deze conferentie concrete stappen aan om tot een Fair Green Deal te komen. Voorstellen tot maatregelen om de diverse crises te bestrijden worden gelanceerd en ook hoe een en ander op korte termijn uitvoerbaar is. Verschillende organisaties zetten nu al de schouders onder deze voorstellen, zij lichten dit toe tijdens een tiental workshops. Thema's zijn onder meer hervorming van het financiele bestel, mondiale bestaanszekerheid, werkgelegenheids- en inkomensbeleid en conflictbeheersing.

De conferentie wordt ingeleid door de vooraanstaande Amerikaanse politiek econoom David Korten. Hij zal tijdens de conferentie in debat gaan met de Duitse ecoloog en econoom Joachim Spangenberg (SERI), de Vlaamse ontwikkelingssociologe Francine Mestrum (VU Brussel)en mensen uit het Nederlandse en Vlaamse bedrijfsleven.

Programma conferentie:
10.00 Ontvangst - koffie / thee
10.30 Openingswoord
10.45 Inleiding door David Korten
11.30 Debat met internationale spelers
12.15 Lunch
13.15 Parallelle sessies

14.45 Pauze
15.15 Slotdebat Fair & Green Deal:
mobilisatie naar een duurzame en solidaire economie met vakbonden, milieubeweging, Noord-Zuidbeweging,lokale overheden

16.15 Afsluiting
brede conclusies en follow up
16.30 Slotwoord
Borrel

Deelname kost 15,-- Euro. Dit bedrag dient gelijktijdig met uw aanmelding overgemaakt te worden naar één van de bankrekeningen die we op het aanmeldformulier vermeld hebben.