Visie en doel

Vereniging Solidair staat voor de bevordering van een progressieve infrastructuur; de opbouw van een vooruitstrevend, maatschappelijk en economisch solidair handelend samenwerkingsverband.


a. Solidair staat voor duurzaamheid in economisch gedrag, voor samenwerking en wederzijdse ondersteuning, voor sociaal, ecologisch en betrokken handelen.

b. Solidair betekent dat in de samenwerking en interactie tussen mensen, ieders eigen verantwoordelijkheid onlosmakelijk is verbonden met zorg en respect voor de ander. Zorg en aandacht voor anderen staat centraal binnen de eigen organisatie en in de samenleving. Dit betekent ook zorg en aandacht voor brede maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen.

c. Solidair streeft naar een verandering van markteconomisch denken en handelen naar solidair economisch denken en handelen. Kern hiervan is dat voor de deelnemers inkomen en positie geen doel op zich is, eerder een middel om zo goed mogelijk te functioneren.

d. Deelnemers staan open om met elkaar een (leer)proces aan te gaan om het solidair economisch handelen verder vorm te geven en te versterken.

e. De vereniging brengt een verscheidenheid aan organisaties bijeen die ieder vanuit eigen doelstellingen en middelen werken aan de solidair-economische structuur.

f. De in de vereniging samenwerkende organisaties bieden ieder op een andere wijze de mogelijkheid om vanuit de eigen behoefte en visie zich aan de ideeën van de vereniging te verbinden.

g. In de verscheidenheid verwacht de vereniging de voorwaarden te scheppen om de solidair economische structuur tot een belangrijke vernieuwende factor in de samenleving te laten uitgroeien. De vernieuwing geeft handen en voeten aan verandering, een verandering die idealen vertaalt in instrumenten voor een solidaire inrichting van ons dagelijks bestaan.