Home

Welkom bij vereniging Solidair. De leden van Solidair vormen een kleurrijk geheel van bedrijven, ZZP'ers, non-profitorganisaties en woonverenigingen. Samen werken zij aan:

  • een betrokken en actief netwerk gericht op investeren in elkaar en de samenleving;
  • ontwikkeling van economische voorzieningen, gebaseerd op solidaire waarden;
  • wonen, werken en leven in eigen hand;
  • onderlinge inspiratie en stimulans om plannen om te zetten in daden.

 

In haar 35-jarig bestaan heeft Solidair een schat aan kennis en ervaring verzameld. Die geven we graag door.

 vliegende_benen2